Technickým účelom prevádzky lakovne je lakovanie plastových dielov pre exteriéry osobných automobilov. Povrchová úprava plastových dielcov je vykonávaná na báze riedidlových náterových hmôt, ktoré sú aplikované robotmi automatickej lakovacej linke. Nátery sú nanášané robotmi v uzavretých kabínach v štyroch vrstvách. Po nanesení náterov sú tieto sušené a vypaľované vo vypaľovacej peci. Chod linky je automatický. Nakladanie a vykladanie vozíkov s dielcami na priebežný dopravník lakovacej linky je manuálny